חלקים למערכות להגברת לחץ חלקים למערכות להפחתת לחץ – אבזרים כגון משאבות מגבירות לחץ, מפחיתי לחץ / מפחית לחץ מים וכד'.